Saturday, June 7, 2008

nai ba tahar ortho hok, nai ba bujhuk bebak lok

amra khabo dabo kolkolabo
pushbo internet
amra ratri jege chhobi dekhbo
gurgur tolpet.

amra na hoy chhotto pola
chengis dari chai..
tomra je hao dhere khoka,
poro joy gosai.

boma felche piyong-iyong
anonde nachi tai..
are saddam khuro gelo naki
dekhto uthe bhai!

amader nei ichhe-dana
kemne uri bol,
taito mora che(n)chai jore..
diego dile gol.

amader ache anek sentu,
jhuli bhora byang..
thanda ghore bose chiboi
jholsa murgi-thyang.

amra beer kheye bhuri bagai
sange diet coke,
tulche potol gorib-gurbo..
kiser rashtro-shok?

sada dekhle sursur kore
jibher doga lyaj,
buke amra ghuri pore
swadhinotar badge.

oi je boli mon-ta moder
boroi hahakar,
zidan kore paglami ar
amra hoi jerbaar.

naachte neme oma dekhi
uthon geche be(n)ke,
chappal hate gonga foring
tabuo jay deke.

amra halla rajay selam thuki
shundi kori joy..
aamra jiban niye kheli jua
sudhu bhagobanei bhoy!

Subhashis

No comments: